[ LOGIN VOOR KLANTEN ]The AdminCompany, OndernemingsBegeleider

Deze factuur had ik niet meer verwacht…

24-04-2013

Soms vergeet je om een factuur uit te schrijven nadat je een order hebt opgeleverd. Daarover schreven we reeds in een vorige blog. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren.

Jij kan uit het oog verliezen dat er nog een factuur van een leverancier moet komen. En dan is het soms als je er geen rekening mee hebt gehouden, behoorlijk tandenknarsen. Alles moet je natuurlijk in perspectief zien. Dat je geen erg had in een afrekening van de telefoon of een ander bedrag dat binnen de perken blijft, dan is het misschien even wat schuiven met de cashflow, maar daarna is het leed geleden.

Verhouding inkoop

Maar als je een groot project hebt opgeleverd waar een behoorlijke brok aan inkoop in zit, dan zit je in een andere categorie. Enerzijds is het natuurlijk leuk dat je ruim de kans krijgt om je geld te ontvangen van je klant, voor je leveranciers komen aankloppen. Alleen moet je goed beseffen dat al dat geld dat opeens in de kas valt, pure winst is. Als je je eigen nacalculatie van je afgewerkte project er bij neemt, dan kan je alvast beslissen welke som je opzij zet.

Over het boekjaar heen

Een ander scenario duikt op wanneer het boekjaar afgesloten wordt. Op dat ogenblik is de beste houding dat je er voor opteert om de kosten (inkoop) die bij de baten (verkoopfactuur) horen, in één en hetzelfde boekjaar te houden. Alleen zo bewaar je een realistisch beeld. Dus moet je boekhouder even aan de slag. Aan de hand van offertes en leveringsnota’s van je leveranciers, kan je perfect een post creëren met de titel ‘te ontvangen facturen’.

Schuiven met winst en verlies

Met deze werkwijze krijg je een duidelijk overzicht van de kosten die nog moeten komen. Dat is belangrijk als je over je cashflow gaat nadenken. Anderzijds heb je ook een correct beeld over winst en verlies. Op deze wijze kan je onmogelijk jezelf rijk rekenen. Soms wordt er bewust gekozen om die ‘te ontvangen facturen’ naar het volgende boekjaar over te hevelen, om een beter plaatje voor de vennootschap te creëren. Het is niet verboden, maar zeker af te raden. Want zo verschuif je alleen maar het probleem. De rekening krijg je uiteindelijk altijd gepresenteerd.