[ LOGIN VOOR KLANTEN ]The AdminCompany, OndernemingsBegeleider

De ondernemer en zijn spiegelbeeld

27-05-2013

Er was eens een ondernemer die heer en meester was binnen zijn eigen kleine ‘toko’. In de staatscourant noemen ze zo een onderneming een EVBA. Die E staat gewoon voor “eenpersoons”.

De ondernemer had dus geen vennoot waarmee hij regelmatig moest overleggen, dan wel een raad van bestuur die jaarlijks bijeenkwam om de vruchten van zijn arbeid te bespreken. Niet dat de man een boomgaard had, verre van. Hij bezat een kleine manufactorij die middelgrote machines die het leven van een bouwende ondernemer gemakkelijker maken, produceert. Hij had zijn bouwplannen nog kunnen verkrijgen uit de nalatenschap van die ene grote meester, Leonardo.

Jarenlang had de man geworsteld met de gedachte hoe hij zijn jaarvergadering moest organiseren. De wetgevers van de koning hadden immers bepaald dat elke onderneming jaarlijks een statutaire vergadering moet organiseren om de resultaten goed te keuren en eventuele maatregelen te nemen bij het niet goed functioneren van de onderneming. Hoe kun je nu met jezelf vergaderen? Uit de geschriften van die ene Leonardo had hij geleerd dat de man veelvuldig de spiegel hanteerde. Veel van zijn geschriften stonden in spiegelbeeld.

“Juist”, dacht de ondernemer, “zo ga ik het ook doen”. En elk jaar, op de eerste van de maand na zijn jaarafsluiting, schonk hij zichzelf een goed glas wijn uit, zette een spiegel op tafel en ging er voor zitten. Hij las voor uit zijn resultaten. Hij becommentarieerde zijn cijfers en de man die tegenover hem zat, begon even enthousiast terug te babbelen. Niet dat er enige kritische klank kwam. Handig bij een jaarvergadering. Geen tegensprak verzekert een vlotte afloop. En zo kon de ondernemer al heel snel de vergadering sluiten en stond zijn handtekening onder het verslag. Eén keer zo en één keer in spiegelschrift.

Toen de grote cijferaar die voor de ondernemer de boeken op orde hield, dit hoorde moest hij spontaan glimlachen. Een originele manier van vergaderen, dat vond hij wel. Hij nodigde zichzelf uit om een volgende keer de vergadering te mogen bij te wonen. Zo geschiedde. De ondernemer haalde een goede fles wijn – het boekjaar verantwoordde deze folie ruimschoots – uit de kelder. Installeerde de spiegel en opende de vergadering. Hij nam een grote slok van de wijnbeker en opende zijn mond. Maar wat zag hij. De spiegel was verdwenen en de grote cijferaar zat in de plaats.

Dat was even schrikken voor de ondernemer. “Och”, zei de cijferaar. “Spaar je de tijd van je algemene vergadering. Teken dat verslag dat voor je neus ligt maar van de eerste keer”. “Ja maar”, protesteerde de ondernemer. “Wat moet ik dan het komende uur nog doen?” “Daar weet ik wel raad op”, zei de grote cijferaar. En hij nam de jaarcijfers en begon de ondernemer de ene suggestie na de andere te doen. En al snel begreep hij. Dat wat de wetgever vroeg, dat was maar een aanzet. Het echte werk, dat kwam van niet van het spiegelbeeld, maar van de andere man aan de tafel.

Herken je jezelf? Moeite om de spiegel achterwege te laten? Vraag even aan The AdminCompany om hem even opzij te komen zetten. En als er een goed glas op tafel staat, dan willen we gerust gelijk wel even proberen de grote cijferaar te evenaren…