[ LOGIN VOOR KLANTEN ]The AdminCompany, OndernemingsBegeleider

Admin Scan

Bent u een kmo en vraagt u zich wel eens af hoe uw administratie efficiënter kan verlopen of wat u kan verbeteren?

Analyse

Speciaal voor kmo’s heeft The AdminCompany een analyse-tool ontwikkeld. Een uniek product. Bedoeling van de analyse is dat we op een vast aantal punten (zoals interne processen, facturatie, taken, .. ) uw administratie analyseren.

Werkwijze

Door middel van een interview achterhalen wij het totale administratieve takenpakket van uw onderneming, wie welke taak binnen de administratie uitvoert en hoe dat die taken uitgevoerd worden.

Wij denken mee

Op die manier ontdekken wij de sterke punten van uw administratie, maar ook de pijnpunten waaraan u nog kan werken. U krijgt vervolgens een volledige analyse van uw administratie, waar wij samen met u meedenken hoe uw administratie geoptimaliseerd en transparanter kan worden. In hoeverre is de huidige werkwijze met uw boekhouder interessant? Is het interessanter om bepaalde zaken anders te doen, uit te besteden, of volgens een ander systeem uit te werken? The AdminCompany gaat daarbij pro-actief te werk, adviseert u en schetst de mogelijke gevaren voor u.

Oplossingen

Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen die uw administratie efficiënter laten verlopen. Wij stellen u per geanalyseerd gebied concrete verbeterpunten voor. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een nieuwe werkwijze, uitbesteding van taken, schetsen van kosten en baten, enzovoort. Bovendien kan The AdminCompany in samenspraak met u ook uw partner zijn in het opleiden van uw medewerkers op administratief vlak of u verder helpen met de uitvoering van uw administratieve taken.

Voordelen

Een AdminScan biedt vele voordelen. U krijgt een beter zicht op de huidige stand van zaken binnen de administratie. Bovendien kan u door de aanbevelingen of kleine aanpassingen uw administratie efficiënt, transparant en resultaatgericht uitvoeren. Daardoor wint u tijd en geld. Niets dan voordelen dus.

AdminScan

The AdminCompany analyseert grondig uw administratie, zodat u weet waar u op administratief vlak staat en dat u nog efficiënter te werk kan gaan. Neem voor meer informatie over de Admin Scan contact met ons op.